លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើកម្ចី

តាមរយៈទូរស័ព្ទបានឥឡូវនេះដោយគ្រាន់តែហៅទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំ!

អំពីផលិតផលកម្ចី

ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៥០០​ ដុល្លារ

ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៥០០​ ដុល្លារ

* គណនាប្រាក់កម្រៃតាមរូបមន្តសុក្រិត្យងាយៗ (ប្រាក់កម្រៃ = ប្រាក់កម្ចី x អត្រា x ចំនួនថ្ងៃប្រើប្រាស់)

* គណនាប្រាក់កម្រៃតាមរូបមន្តសុក្រិត្យងាយៗ (ប្រាក់កម្រៃ = ប្រាក់កម្ចី x អត្រា x ចំនួនថ្ងៃប្រើប្រាស់)

ការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង

ការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង

ជំហានងាយៗដើម្បីទទួលបានកម្ចី

១. ត្រៀមឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន:

លោកអ្នកអាចចូលអានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតម្រូវការឯកសារ និងព័ត៌មានចាំបាច់នានា ដើម្បីត្រៀមទុកសម្រាប់បំពេញពាក្យ សុំកម្ចីមានភាពលឿនរហ័ស។

៣.ដំណើរការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ:

ក្រោយពីលោកអ្នកបំពេញព័ត៌មានរួចរាល់លោកអ្នកនឹងទទួល បានសារយល់ព្រមឬបដិសេធកម្ចីមួយតាមរយ:លេខទូរសព្ទ័ដៃឬ អ៊ីម៉ែលដែលលោកអ្នកបានផ្តល់មកក្រុមការងារយើងខ្ញុំ។

២.បំពេញពាក្យស្នើសុំកម្ចី:

លោកអ្នកត្រូវបំពេញឈ្មោះតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, លេខទូរសព្ទ័ របស់អ្នក និងតាមសំនួរក្នុងប្រអប់នានា រួចចុចប៊ូតុង <<ដាក់ពាក្យស្នើសុំ>>។ អ្នកត្រូវបំពេញព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គ្រប់ជំហានទាំងអស់នៃសំណើរសុំខ្ចី។

តើអ្នកខ្ចីត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចម្តេចខ្លះ

ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត

ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាៈ

កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អាយុ:

ចន្លោះចាប់ពី១៨ឆ្នាំ ដល់ ៥០ឆ្នាំ

ជាបុគ្គលិកៈ

លោកអ្នកត្រូវមានការងារមួយច្បាស់លាស់ដែលកំពុងបំរើការងារនៅស្ថាប័នរដ្ឋ , ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលមានចំណូលទៀងទាត់។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស Brothers Cash ?

កម្រៃសមរម្យៈ

លោកអ្នកប្រាកដជាពេញចិត្តជាមួយ ការគណនាកម្រៃសមរម្យហើយមានតម្លាភាព

Image Brothers Cash

Image Brothers Cash

លឿនរហ័សៈ

BrotherCashនឹងដំណើរការពិនិត្យឯកសាររបស់ លោកអ្នកមិនអោយលើសពី១២ម៉ោង ក្រោយលោកអ្នកដាក់ពាក្យ ស្នើសុំកម្ចីចប់សព្វគ្រប់។ ក្រោយកម្ចីត្រូវបានអនុម័តរយៈពេលតែ០១ម៉ោង ប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានសាច់ប្រាក់យកទៅប្រើប្រាស់បានភ្លាមៗ។